/ iStock/Getty Images
БДЖ организира информационна кампания "Екологичното пътуване" чрез визуализиране на данни за отделянето на вредни емисии от различните видове транспорт при преминаване на конкретен маршрут. Кампанията е във връзка с популяризиране на екологичния ефект на железницата, която е много по-щадяща околната среда при отделянето на вредни емисии в сравнение с другите видове транспорт, съобщават от превозвача. Тези данни клиентите на БДЖ могат да намерят на гърба на своите билети за пътуване с влак, както и на специално създадения за целта раздел в сайта на дружеството https://www.bdz.bg/bg/a/eco-passenger.

2021 г. е обявена от Европейския парламент за Европейска година на железопътния транспорт. Целта на това решение е чрез провеждане на проекти, дискусии, събития, изложби и инициативи в цяла Европа Европейската година на железопътния транспорт да популяризира железниците като привлекателен и устойчив начин за придвижване, като се постави акцент върху неговия иновативен характер.

Железопътният транспорт е екологичен, безопасен и енергийно-ефективен. Емисиите от въглероден диоксид, генерирани от него, са многократно по-ниски в сравнение с тези при автомобилния транспорт. Железопътните превози са в пъти по-енергийно ефективни от автомобилните. Тези предимства извеждат на преден план в транспортната политика приоритетното развитие на железопътния сектор, посочват от компанията.

Темата за намаляването на вредните емисии от транспорта е все по-актуална и дискутирана на европейско ниво. През 2019 г. ЕК представи концепцията за прилагане на т.нар. Зелена сделка, която налага сериозни мерки за ефективно използване на ресурсите и намаляване на замърсяването. България, като страна членка на ЕС, споделя европейската амбиция и перспектива за стимулиране на устойчивите видове транспорт, посочват от БДЖ.

За да се повиши качеството на обслужване и да бъде по-привлекателен железопътния транспорт в България, се извършват мащабни проекти за модернизация, рехабилитация и изграждане на нови транспортни връзки и интермодални терминали. Едновременно с това БДЖ инвестира в закупуване на нов подвижен състав и извършване на основен ремонт на наличния, като очакванията са до 2024 година над 50 на сто от подвижния състав да бъде изцяло подновен. Благодарение на изпълнението на програмата си дружеството за първи път разполага с чисто нови локомотиви от края на 80-те години.

Усилено се работи и за дигитализирането на процесите в БДЖ, като клиентите на превозвача вече могат да получават информация в реално време за движението на влаковете чрез своето мобилно устройство и също така да си закупят билет за пътуване отново онлайн.

Европейската комисия и Португалското председателство на Съвета на Европейския съюз ще обявят днес, 29 март, официално началото на Годината на железниците по време на съвместна виртуална конференция в Лисабон, която предшества неформалното заседание на Съвета на министрите, посветено на железопътния транспорт.