/ / ThinkStock/Getty Images
Експерти от РИОСВ-Варна извършиха проверка след сигнал за открит мъртъв делфин на автобусна спирка. Това съобщиха от Министерството на околната среда и водите.

Морето изхвърли мъртви делфини край Созопол

При огледа в района, извършен на 26 май, е констатиран мъртъв екземпляр от вида Муткур на два метра от спирка "Студентска" във Варна. По тялото на делфина не са забелязани следи от рибарски мрежи или човешка намеса, довели до смъртта му.

При проверката не е установен начинът, по който тялото на екземпляра е попаднало в района на автобусната спирка. Видът Муткур е включен в Приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие.

Цяло семейство делфини плува в кристалните води край Поморие (ВИДЕО)

В този закон се забранява преместването на намерени мъртви защитени екземпляри от мястото, на което са открити. За нарушение на въведената забрана физическите лица се наказват с глоба от 100 до 5000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 500 до 10000 лв.

За случая е уведомена Районна прокуратура-Варна за проверка за наличие на извършено престъпление. При установяване на извършителя, в случай че не се установи престъпление по реда на Наказателния кодекс, ще му бъде съставен акт за административно нарушение по екологичното законодателство.