/ БГНЕС
Фалшивите партиди са конфискувани в рамките на операция SILVER AXЕ ІV, в която България участва за втори път
Над 550 тона нелегални или фалшиви пестициди са конфискувани в Европа в резултат на операция SILVER AXЕ ІV, която се координира от Европол с подкрепата на Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ). Това са 1,5 пъти повече количества в сравнение с миналата година – 360 тона.

За периода от 25 февруари до 25 април 2019 г. са извършени проверки на важни морски пристанища, летища и сухопътни граници, както и съоръжения за производство и преопаковане. Три лица са арестувани в рамките на операцията.

БАБХ

Броят на участващите в SILVER AXЕ се увеличава всяка година, което отразява нарастващия ангажимент за противодействие на нелегалния внос и търговията с неразрешени продукти за растителна защита. По време на оперативната фаза на четвъртата по рода си операция, тази година участваха 29 държави: Австрия, Белгия, България, Хърватия, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Франция, Финландия, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Холандия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швейцария, Обединеното кралство и Украйна.

БАБХ

България за втори път участва в международната операция. В акцията се включиха Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), Главна дирекция „Национална полиция“ и Агенция „Митници“.
 
Разбиха мрежи по света за опасни храни и алкохол менте, сред тях е и България

По инициатива на БАБХ са извършени съвместни извънредни проверки с ГД „Национална полиция“ на територията на областите Силистра, Благоевград и Пловдив. При извършена проверка в гр. Силистра беше установена нерегламентирана търговия и преопаковане на продукти за растителна защита, както и съхранение на ПРЗ с изтекъл срок на годност в два нерегламентирани обекта.

Евростат: България е изнесла около 10 000 тона пчелен мед в ЕС
 
При съвместни действия между Агенция „Митници“ и БАБХ за периода на операцията са задържани 257.5 л и 31.3 кг неразрешени продукти за растителна защита с произход Турция и Русия.
 
Наред с проверките в рамките на операцията SILVER AXE ІV, в периода от 28 февруари до 26 април 2019 г., инспекторите по растителна защита на БАБХ извършиха на територията на страната 724 извънредни проверки за нелегални ПРЗ на обекти за производство, търговия и преопаковане на продукти за растителна защита, нерегламентирани обекти (376) и на земеделски стопани за употреба на нелегални ПРЗ (348).

БАБХ

В рамките на тези проверки са констатирани 70 нарушения. Издадени са 55 предписания и са съставени 5 акта за административно нарушение за нерегламентирана търговия и реклама.
 
При проверките на земеделски стопанства не е установена  употреба и съхранение на нелегални ПРЗ.Отделно са констатирани 29 нарушения на Закона за защита на растенията, които нямат връзка с целта на провежданата международна операция.