Регистрирано е превишение на нормите на серен диоксид в Гълъбово
Регистрирано е превишение на нормите на серен диоксид в Гълъбово / снимка: БГНЕС
В два поредни часа днес са регистрирани превишения на нормите по показател серен диоксид в Гълъбово, съобщиха от Регионалната инспекция по околната среда и водите – Стара Загора.

Автоматичното измервателно устройство, разположено в централната част на града е регистрирало превишение на праговата стойност на средночасовата норма от 350 микрограма/м3 по показател серен диоксид в 16:00 ч. и 17:00 ч. Измерените концентрации на средночасовата норма за серен диоксид са съответно 520.73 и 531.32 микрограма на кубичен метър.

На операторите на трите топлоелектрически централи в комплекса "Марица изток" е дадено предписание за предприемане на всички мерки за ограничаване на емисиите на серен диоксид в атмосферния въздух, включително и намаляване на товара на работещите мощности за предотвратяване замърсяването на атмосферния въздух, съобщават от екоинспекцията.

В 18:00 часа Автоматичното измервателно устройство Гълъбово e отчело концентрация на серен диоксид от 293.18 микрограма на кубичен метър, което е под праговата стойност на средночасовата норма.