коронавирус
коронавирус / iStock/Getty Images
С решение на Министерски съвет се разширява обхватът на забраната за износ без разрешение на дезинфектанти и техни производни и на предпазни средства - медицинските изделия, които по своето предназначение осигуряват адекватна лична защита. Такива са еднократни гащеризони, медицински и хирургични маски за еднократна употреба, защитни очила, латексови/нитрилови ръкавици и калцуни, съобщавато от правителствената информационна служба.

В противен случай износът на тези стоки може да доведе до реална опасност работещите „на първа линия" да останат без адекватна защита.

Осуетиха износ на 2800 маски за многократна употреба

С решението се прецизира и въведеното ограничение за износ на дезинфектанти и техни производни, като то обхваща дезинфектанти (биоциди) с доказано действие, т.е. такива, които са пуснати на пазара съгласно нормативните изисквания. Продуктите за дезинфекция, биоциди, съгласно националното и европейско законодателство, са на разрешителен режим. 

На 3 април Европейската комисия прие решение за освобождаване от вносни мита и от ДДС при внос на стоки, необходими за борбата с последиците от пандемията от COVID-19. 

На онлайн заседание правителството забрани износа на защитни облекла (СНИМКИ)

С постановление на Министерския съвет се създават национални правила за определяне на стоките, подлежащи на освобождаване от вносни мита и от данък върху добавената стойност, както и лицата, които могат да ползват правилата за освобождаване. Това са лекарствени продукти, медицински изделия, лични предпазни средства, които са особено необходими в борбата с COVID-19. Държавните органи, които към настоящия момент осигуряват логистично тези стоки, ще бъдат освободени от вносни мита и от ДДС. Не се допуска използването на освободените стоки за цели, различни от борбата с последиците от пандемията от COVID-19 през 2020 г.