Поклонението пред световноизвестния ни учен акад. Благовест Сендов, който почина на 19 януари след кратко боледуване на 87-годишна възраст, ще бъде на 23 януари.

То ще се състои от 11.00 часа в сградата на бившия Партиен дом на площад „Княз Александър I“ №1.

Отиде си акад. Благовест Сендов

Акад. Благовест Сендов е световноизвестен български математик, изтъкнат държавник и общественик.

Роден е на 8 февруари 1932 г. в Асеновград. През 1956 г. завършва „Математика” в Математическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски”, в периода 1960-1961 г. специализира в Московския държавен университет, през 1964 г. защитава кандидатска дисертация, а през 1967 г. докторска дисертация. През 1968 г. е избран за професор по изчислителна математика, през 1974 г. - за член-кореспондент на БАН, а през 1981 г. за академик.

Парламентът запази минута мълчание в памет на акад. Благовест Сендов

Акад. Сендов е най-младият доктор на науките, най-младият професор и най-младият ректор на Софийския университет.

Научните интереси и постижения на акад. Сендов са в областта на теорията на апроксимациите, математическото моделиране (по-специално в математическата биология), числените методи и информатиката, както и в направление „Хаусдорфови апроксимации“, чието начало той постави. Акад. Сендов създаде световно известна българска школа в тези направления.

Научното творчество на акад. Сендов е събрано в стотици публикации, от които над 200 научни труда, 4 монографии, много учебници и популярни статии.
БГНЕС