/ Правен свят
Прокуратурата протестира присъдата на Викторио Александров и я определи като несправедлива и незаконосъобразна. Това стана ясно от брифинг на прокуратурата.

СГП намира така постановената присъда за неправилна и незаконосъобразна със следните съображения - присъдата в частта относно размера на наложените наказания е явно несправедлива.

"Единствено адекватно наказание е доживотен затвор, защото всяко друго наложено наказание се явява явно несправедливо", това каза Антоанета Панчева - говорител на прокуратурата.

Доказателствата по досъдебното производство недвусмислено сочат, че е извършено умишлено убийство на две лица - млада жена и детето й. По делото се установява, че деянието е извършено хладнокръвно. Подсъдимият по професия е охранител.

За заемането на длъжността се изисква преминаване на лицата през психологически тест, като това обстоятелство обуславя по-висока психическа устойчивост. Александров успешно е преминал този  тест,  т.е. той е бил с добра психическа  устойчивост. СГП намира за неотносимо изнесеното от защитата твърдение, че Викторио е бил подлаган на постоянен  тормоз от семейството на Д.М. , поради  което е  извършил деянието.

Подсъдимият е извършил второто деяние - убийството на собствената му дъщеря, която е била на година и една седмица, седем часа след първото убийство. Имал е достатъчно време да осмисли поведението си да се предаде на органите на реда.

Вместо това, той се е разходил в парка, а после е извършил друго престъпление - принуда по отношение на таксиметровия шофьор с пистолет. Впоследствие той е легнал да спи и при пристигането на органите на реда хладнокръвно е застрелял спящата си дъщеря.

СГП намира, че така постановената присъда е в разрез с обществените интереси, с морала и основните ценности  на  обществото. Тя се явява несъразмерно малка и несправедлива с оглед на извършените престъпления.

В протеста си СГП е поискала САС да измени наложената присъда и на подсъдимия да бъде наложено най-тежкото предвидено в закона наказание, а именно - доживотен затвор без право на замяна.