Проект ще помага на децата да разпознават насилието
Проект ще помага на децата да разпознават насилието / netinfo
Специален проект ще помага на децата в училище да се предпазват от рискове и насилие в границите на виртуалното пространство и реалността. Проектът се изпълнява от Фондация „Приложни изследвания и комуникации” и АсоциацияРодители”. Превенцията и самозащитата от виртуално насилие ще се постигат с провеждането на личностно центрирано интерактивно обучение в основните и средни училища.

Продължителността на проекта ще бъде до 1 март 2009 година. Повече за неговата същност разказа неговият координатор Георги Апостолов:

„Целите на проекта са не да се борим с насилието, защото то на може да се пребори, то е вътре в хората и вътре в децата, които го осъществяват. Целта е да се помогне на децата да разпознават насилието, неговите форми, да осъзнаят какво е насилие, какво е да си жертва и кога ти се явяваш като насилник. И най-важното – проектът е двойно базиран, виртуално и реално, защото се появи нов модел на насилие сред децата. По изследванията на Фондация „Приложни изследвания и комуникации” 80 процента от днешните деца в България са в интернет”.

Проектът струва общо 196 000 лева. Засега са събрани малко над 50 процента от цялата сума. Средствата са предоставени от различни организации и фирми.