/ БГНЕС
Президентът Румен Радев наложи вето на промените в Закона за МВР, приет на 11 юни 2020 г.

Държавният глава не оспорва реформи, целящи подобряване на ефективността на дейността на МВР. Несъгласието е с разпоредбите, които дублират охраната, осъществявана по Закона за Националната служба за охрана.

Дублирането на функции създава  условия за неефективно и неефикасно използване на държавен ресурс, без гаранции за по-голяма сигурност, се аргументира Румен Радев.

Радев пише, че регламентирането на охраната на лица като конкретна полицейска дейност без законово да се определя обхватът, целите и условията на тази дейност, създава възможност последващо за ограничаване на права и противопоставяне на различни интереси, на субекти и институции. Радев не е съгласен преценката за охраната на лица да се се осигурява и осъществява да се прави от вътрешния министър Младен Маринов и негова наредба.

По този начин законът прехвърля преценката изцяло върху министъра на вътрешните работи, недоволства президентът.

В случая на законово равнище следва да бъдат определени условията, по които ще се осигурява и осъществява дейността по охрана на лица. Това е не само важна гаранция за законосъобразност, но и преграда срещу субективни, еднолично взети нормативни решения, които създават възможност законовата делегация да се запълва с различно съдържание сега или в бъдеще.

Едва ли може да бъде споделено разбирането, че условията за извършването на охраната на лица, като предпоставки да бъде получена такава охрана, предполагат динамичност на материята, която може да бъде обхваната само с подзаконов нормативен акт, издаден от министър, се посочва в президентските мотиви. Условията, при които лицата могат да ползват охрана от МВР, трябва да бъдат установени в закон най-малкото, за да гарантират равенството пред него, иска президентът.