/ Sofia Photo Agency, архив
В съответствие с утвърдените правила за номиниране на кандидати за членове на Комисията за защита от дискриминация (КЗД) и стремежа за прозрачност в работата на държавните институции, на интернет-страницата на Администрацията на президента са публикувани имената на кандидатите за членове на КЗД от квотата на държавния глава, съобщиха от прессекретариата на президента.

Кандидатите за членове на КЗД са:

Румен Михайлов Мирчев - адвокат от 2013 г, - Софийска адвокатска колегия
Мария Нейкова Кънева - доцент в БСУ - зам.-декан на ЦЮН
Лало Пацов Каменов - зам.-председател на КЗД 2005-2012 от квотата на НС
Румен Петров Райковски - адвокат от 1996 г. - Софийска адвокатска колегия
Владимира Владимирова Стоименова-Делийска - хоноруван преподавател в ЮЗУ „Неофит Рилски”
Наско Руменов Атанасов - служител на КЗД от 2011 г.
Ева Александрова Иванова - адвокат от 2014 г. - Софийска адвокатска колегия
Надежда Гецова Йонкова - зам.-директор на Института за държавата и правото - БАН
Христо Митев Начков - служител на КЗД от 2007 г.
Маряна Валентинова Борисова
Момяна Мартинова Гунева - професор в БСУ - декан на ЦЮН
София Кирилова Йовчева - член на КЗД от 2012 г. от квотата на президента
Росен Малинов Малинов - бивш областен управител, депутат и общински съветник
Петя Николова Раева - главен юрисконсулт в ЕООД - бивш народен представител в 41 и 42-ото НС
Младен Марков Семов - експерт - юрисконсулт във Върховния административен съд от 2012 г.
Роберто Данчев Маринов - старши експерт в отдел "Програмиране и планиране" в ГД "Европейски фондове, международни програми и проекти" на МТСП
Ивайло Стефанов Савов - член на КЗД от 2012 г. от квотата на президента
Орлин Росенов Кисьов - главен специалист в дирекция "Регионални представители"- Варна в КЗД
Дияна Димитрова Желязкова
Петър Илиянов Кичашки - изпълнителен директор на "Институт за модерна политика"