Кабинетът с предложение за повече от 15 мерки срещу насилието и агресията. Това стана ясно на брифинг в Министерския съвет, който даде премиерът Николай Денков, заедно с други министри.

Той категорично заяви, че трябва да се направи всичко възможно, за да намали рискът от насилие. "Избухна вълна от изключително тежки случаи на насилие. Изглежда като епидемия от нова информация, която виждаме. Това е било скрита епидемия през последните години", съобщи премиерът.

Четири министерства - на правосъдието, на вътрешните работи, на труда и социалната политика и на образованието и науката ще се борят срещу агресията и насилието. "Набелязахме повече от 15 мерки, които изискват координация между съответните институции", каза Денков.

Мъж преби приятелката си пред малолетно дете

"В рамките на образователните институции се проявява агресия и насилие, както по отношение на децата, така и по отношение на учителите", това каза министърът на образованието проф. Галин Цоков и допълни, че:

Георги Димитров

► Тази година стартира Национална програма за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците. Един от компонентите ще бъдат финансирани дейности за работа с родители в училища за подобряване на позитивността на образователната среда и справяне с агресията.

От Министерството на образованието имат амбиция да:

► Въведат през следващата учебната година Националната програма по отношение и на детските градини.

Друга важна мярка е:

Изграждане на екипи за медиация на конфликти спрямо деца с проявено насилие в семейството. Тези екипи ще включват педагогически специалисти, психолози, юристи и други.

Социалното министерство предлага Национална програма против насилието

Според министъра на образованието са нужни мерки и в посока развитието на емоционалната интелигентност на децата. Той обясни, че са заснети два филма, свързани с борбата срещу насилието, които са с участието на студенти от НАТФИЗ.

Министерството на труда и социалната политика предлага няколко по-краткосрочни и спешни мерки:

Мрежа на специализирани услуги за възрастни и деца, жертва на насилие, които са достъпни за всички пострадали. Необходимо е да има минимум една такава услуга във всяка област на България. Тези услуги могат да включват различни пакети от превенции за подкрепа на жертвите на домашно насилие.

► Национална програма за превенция на насилието, в която да са заложени мерки за експертна подкрепа от психолози на служители на МВР при осъществяване на първи контакт с жертви на насилие. Целта е преодоляване на кризата в нейния първоначален етап.

► Необходими са мерки за повишаване на експертизата на специалистите от Дирекция „Социално подпомагане, МВР и социалните услуги чрез допълнителни обучения с цел оказване на адекватна подкрепа на пострадалите от насилие.

► Да се създадат 6 експертни високоспециализирани екипи в 6-те икономически региона на страната, които да работят в координация, за да може по-бързо да се осъществяват мерките и да се повиши тяхната ефективност.

Заместник-министърът на вътрешните работи Ивелина Дундакова заяви, че от 15 години МВР е ангажирано активно с темата за домашното насилие и превенцията му.

В частност ГДНП е водещата структура в министерството. Важно е да отбележа, че поне от 10 години във всички областни дирекции функционират регионални координатори за защита и превенция от домашно насилие. Те имат контролно-методически функции, осъществяват контакт с НПО-та, социални служби, психолози и съдействат за оказването на правна помощ”, посочи тя. И заяви какво е създадено към момента:

► Към ГДНП е създаден сектор "Домашно насилие", който да осъществява методическото ръководство над тези областни координатори.

Експертен съвет за създаване на автоматизирана информационна система (АИС), която да осигури възможността за въвеждане, обработка и съхранение на данните, свързани с домашно насилие.

Георги Димитров

Заместник-министърът на правосъдието Емил Дечев подчерта, че ведомството му е било водещата институция при разработването на големите промени в Закона за изменение и допълнение на Закона за защита от домашното насилие, които били обнародвани през втората половина на юли месец.

► Създаден е Национален съвет за превенция и защита от домашно насилие, чийто председател ще бъде вицепремиер. Заместник-председател ще бъде министърът на правосъдието

► Предвидено е създаването на Национална информационна система, в която ще се събират данни за всички случаи на домашно насилие.