/ iStock/Getty Images
Преизчисляват служебно пенсиите на близо 336 хиляди работещи пенсионери, съобщи NOVA. Те трябва да имат придобит осигурителен стаж през предходната 2022 г.

Според директора на НОИ - Бургас Енчо Жеков новият начин на преизчисление на пенсиите е започнал през 2020 г. "Оттогава на 1 април се преизчисляват пенсиите на лица, които са се пенсионирали и след това са осъществявали трудова дейност. Преизчисляват се пенсиите за осигурителен стаж и възраст, тези за инвалидност поради общо заболяване и за инвалидност поради трудова злополука или
професионална болест'', обясни той. 

По думите му тази година в област Бургас са около 14 000. "За това преизчисление не е необходимо да се подават заявления, освен ако не искат да се използва и осигурителният им доход. Иначе ще се извърши служебно преизчисление. Ако лицето е работило цялата 2022 г. му се добавя една година стаж и тъй като тя се зачита за 1,35%, то толкова му се добавя към процента, с който се е пенсионирал", заяви Жеков.

Зоя Добрева, началник отпускане на пенсии в НОИ - Бургас, уточнява, че става дума за над 14 900 пенсии. "Условието е през предходната година лицето да е било осигурявано поне един ден и да има трудова дейност. Самото преизчисление е строго индивидуално за всеки пенсионер - зависи от придобития осигурителен стаж през предходната година. Няма определен процент. Ако размерът на пенсията е под минималния установен, ще бъде приравнен на него. Ако е над максималния от 3400 лева, ще се ограничи до този размер", разкри тя. 

Всяко лице има право да подаде заявление за преразглеждане на пенсията или да обжалва преизчислението в едномесечен срок. 

Размерът на средния осигурителен доход за страната за месец януари е 1385,10 лева, съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ). Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.02.2022 г. до 31.01.2023 г. е 1314,57 лева.

От НОИ уточняват, че средномесечният осигурителен доход служи при изчисляване на размерите на новоотпуснатите пенсии през месец февруари 2023 година.

Размерът на средния осигурителен доход за страната за декември месец миналата година бе 1445,64 лева.

 
NOVA, Ралица Николова