Министърът на вътрешните работи в служебния кабинет Иван Демерджиев предлага увеличение на заплатите на главния секретар на МВР и заместника му с над 1000 лева. Това става известно от публикуван на сайта на ведомството проект на Наредба за изменение на наредбата за основното месечно възнаграждение на държавните служители в министерството.

Предлага се основното месечно възнаграждение на главния секретар на МВР да стане 5 400 лева, а на заместника му – 4 876 лева. Справка в "Държавен вестник" показва, че досега размерът на заплатите е бил съответно 3 752 лева и 3 388 лева.

В мотивите към проекта се посочва, че повишението се прави „в резултат на извършен анализ на основните заплати на висшето професионално ръководство на Министерството на вътрешните работи“. Като основната цел на проекта е „да бъдат определени нови размери на основните месечни възнаграждения за длъжности „Главен секретар на МВР“ и „Заместник главен секретар на МВР“.

Общественото обсъждане на промените ще се проведе в 14-дневен срок.

На 5 август в "Държавен вестник" влязоха в сила последните изменения в наредбата, които предвиждат увеличение с 20% на основните заплати в МВР за част от служителите и с до 20% за други, чиито правоотношения са преобразувани съгласно измененията в Закона за МВР от 2016 г. Промяната е вследствие актуализацията на държавния бюджет, с която са отпуснати средства към вътрешното ведомство за по-високи възнаграждения, за което настояваше Синдикатът на служителите в МВР.
БТА