/ Георги Димитров
Със свое решение правителството разреши вноса на горива от Русия да продължи до края на 2024 година.

От Министерския съвет обясниха, че това се налага заради необходимостта от осигуряване на автомобилни горива за функционирането на държавните органи и структури, с оглед опазването на обществения ред, живота и здравето на българските граждани и националната сигурност.

„Тренд“: Българите искат от новите управляващи нормални цени на ток, газ и горива

Правителството прие решение за предоставяне на дерогаци относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна, по отношение на обществените поръчки за доставка на автомобилни горива.

Разрешава се възлагането на нови обществени поръчки, както и изпълнението на сключените договори и рамкови споразумения с предмет доставка на автомобилни горива след 10 ноември 2022 г.

 
МС