/ Istock
Правителството одобри проектозакон за промени в Закона за чужденците в Република България, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет. Целта е синхронизиране на условията за влизане и пребиваване на чужди граждани съгласно приети документи на Европейския съюз и Европейския парламент. 

Разработеният проектодокумент цели облекчаване на режима за престой и пребиваване на граждани от трети държави и обхваща както тези с висококвалифицирана трудова заетост, така и граждани за сезонна заетост. В закона е разписана и процедура за предоставяне на право за пребиваване у нас на чужденци „специализанти". 

Документът въвежда в националното законодателство видове съответстващи лични документи, както и процедура по тяхното издаване. В тази връзка са предвидени и съответни изменения в два закона - за българските лични документи и за влизането, пребиваването и напускането на България на гражданите на ЕС и на членовете на техните семейства. 

Уеднаквяват се изискванията спрямо кандидатите за постоянно пребиваване на чужденците в България, оптимизира се процедурата по предоставяне на право на продължително пребиваване на инвеститори, като проверката на условията по инвестицията, на които следва да отговарят, се възлага на Българската агенция за инвестиции. Предвидени са и наказания за административни нарушения на чужденци, които не са спазили действащото законодателство, регламентиращо правото на пребиваване и работа у нас. Облекчава се и административната тежест на работодателите - с направените промени няма да се изисква в първоначалния комплект от документи за разрешаване на пребиваване да се представя доказателство за адрес на пребиваване на чужденеца. Това ще се случва едва след като той влезе на територията на страната, поясняват още от правителствената пресслужба. 

Подобрена е и процедурата по взаимодействие на компетентните държавни структури, ангажирани в процеса на издаване на съответните разрешения. 

Въвеждат се и нови условия за разрешаване на пребиваване на основания, свързани с представяне на документи относно годишен оборот за период от две години преди регистрацията на търговското представителство на чуждестранното търговско дружество в България, като разрешение на това основание могат да получат до двама представители. 

Предвидена е възможност органите на Главна дирекция „Гранична полиция“ да налагат принудителни административни мерки спрямо граждани на държави членки на ЕС, каквато към настоящия момент липсва в Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите от Европейския съюз и членовете на техните семейства. Въведена е промяна Закона за чужденците в

Република България в посока отпадане на възможността за предоставяне на пребиваване на чужденци, желаещи да извършват дейност с нестопанска цел.

На 4 февруари приключи общественото обсъждане на предложенията за промени в Закона за убежището и бежанците, свързани с приемането на България в Шенген. Вносител на предложенията е председателят на Държавната агенция за бежанците (ДАБ) Мариана Тошева. Те са адресирани до правителството и са аргументирани с необходимостта от прецизиране на текстове в съответствие с европейското законодателство, както и оптимизиране на процедурата за предоставяне на международна закрила чрез отстраняване на несъвършенства в отделни текстове. Във връзка с предложението от Министерския съвет увериха, че предложенията не са свързани с нови ангажименти на правителството.
Иван Лазаров/БТА