Пращат на уроци по почтеност неетични чиновници
Пращат на уроци по почтеност неетични чиновници / ThinkStock/Getty Images

Чиновници ще бъдат изпращани на обучения по почтеност. Това е записано в проект „Етични стандарти за почтеност в публичния сектор", публикуван от Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП) към МС. Постоянно ще се правят курсове за налагане на етични правила за поведение, придобиване на умения и вземане на решения, пише „Труд".

Когато служителите се провинят и получат наказание „устно предупреждение" и временно отстраняване от длъжност, те ще бъдат изпращани на опреснително обучение. След временно отстраняване от длъжност или понижение ще им организират „поправително" обучение. Какво точно представлява то, от проекта не става ясно.

Последните две мерки срещу неетични чиновници са уволнение и наказателно производство. Служителите в публичния сектор ще бъдат уволнявани, ако се докаже, че са подали фалшив сигнал срещу свой колега за корупция или друго престъпление.

Кабинетът започва тотална подмяна на държавната администрация

Една от основните препоръки в документа е да бъде изготвен единен национален кодекс за поведение на лицата от публичния сектор, който да бъде приет със закон. Кодексът трябва да дава конкретни примери и да оказва поведенчески модели. Предлага се въвеждане на ежегодна проверка за почтеност на хората от публичния сектор. Това ще става с психометричен тест за почтеност.

Промените в Закона за държавния служител включват още премахване на назначенията на „временно изпълняващ длъжността" в администрацията. Според екипа на Бъчварова там имало много злоупотреби. Затова вече ще се позволява едно назначение за 6 месеца за вакантен пост. За това време трябва задължително да се намери титуляр.