/ iStock/Getty Images
Днес е крайният срок за образуване на избирателните секции извън страната със заповед на ръководителите на дипломатическите и консулските представителства (ДКП), сочи хронограмата на ЦИК.

Ръководителите на ДКП следва да изготвят и подпишат списъци за гласуване извън страната на лицата, които имат право да гласуват.

До края на деня МВнР изпраща на ГД "ГРАО" в МРРБ обобщените данни от всички държави с имената, ЕГН и постоянния адрес в България на лицата, вписани в списъците на лицата, заявили че ще гласуват извън страната, за да бъдат заличени от избирателните списъци за гласуване в България.

Списъците на лицата, които имат право да гласуват извън страната, се публикуват от министъра на външните работи и от ръководителите на ДКП на интернет страницата на МВнР и на ДКП до края на деня.

Крайният срок за провеждане консултации за съставите на подвижните СИК при кметовете на общините също приключва днес.
БТА