Поискаха спиране на законопроекта за културното наследство
Поискаха спиране на законопроекта за културното наследство / снимкa: Sofia Photo Agency

Тринадесет неправителствени организации поискаха спирането на законопроекта за опазване на културно- историческото наследство, който мина на първо четене в парламента. В него се регламентира фигурата на собственик, държател и колекционер на културни ценности, предоставя се възможност за извършване на сделки с движими културни ценности само ако са идентифицирани и регистрирани.

Според този законопроект единствен регулативен орган относно собствеността на движимите културно-исторически обекти е държавата и той има тоталитарен характер, коментира д-р Евгени Сачев, преподавател в Културно-историческия факултет във висшето училище по библиотекознание и информационни технологии.

„Този законопроект беше подготвен „на тъмно”, както казваме най-общо, без да му се даде необходимата гласност, да бъде обсъден публично. По-фрапиращото е, че не беше отчетено становището на Съвета на Европа в официален доклад. Това становище беше крайно отрицателно спрямо законопроекта, независимо от това, че последици бяха изказани мнения, че са взети, основни положения предвид грешките и препоръките в този доклад на Съвета на Европа, такова нещо няма”, каза Евгени Сачев.

Учените предлагат да отпадне от законопроекта текста, според който притежателят на колекции е държател. Според тях той трябва да бъде собственик, за да не се страхува да регистрира колекцията си.