Еврото е един от най-ярките символи на европейска идентичност и принадлежност. Еврото е национална валута на 346 милиона европейци от 20 държави членки на Европейския съюз.  Еврото е втората най-разпространена валута в света след американския долар. Опитът на всяка една държава, участник в еврозоната, е важен за нас, тъй като носи обективна информация за процеса на въвеждане на еврото и реалните ефекти върху икономиката на съответната страна.  Това каза Нина Стоянова, подуправител на БНБ, ръководител на управление "Банково", по време на юбилейната 25-та Национална среща на финансистите от общините в Република България, организирана от НСОР в курорта "Златни пясъци".

Изказването на подуправителя на БНБ е публикувано на страницата на Централната банка.

БНБ няма основание да преустанови работа по приемането на еврото

Напоследък често се организират събития с широко участие, посветени на дискутиране на въпросите, свързани с въвеждане на еврото, в които представители на Националното сдружение на общините активно участват. Последното такова събитие беше проведената на 9 май тази година конференция на тема "Ролята на организираното гражданско общество в процеса на присъединяването на България към еврозоната". Тя беше организирана от Икономическия и социален съвет - национален консултативен орган, изразяващ волята на структурите на гражданското общество по въпроси на икономическото и социалното развитие. Утре в София престои провеждане на подобен форум от Съюза за стопанска инициатива на тема "Еврозоната - предимства и предизвикателства", припомня Стоянова.

С цел да се повиши информираността по темата за еврото, на интернет страниците на Министерството на финансите и на БНБ вече са публикувани информационни материали с въпроси и отговори по тази тема.

Подготвен е и проект на Закон за въвеждане на еврото, с който се регламентират правилата и процедурите, свързани с въвеждане на еврото в страната. В този закон се предвижда превалутирането на сумите по сметки от левове в евро да стане автоматично и безплатно в деня на въвеждане на еврото в България. Няма основание да очакваме промяна по отношение на фиксирания валутния курс от 1,95583 лева за 1 евро, с който България се присъедини към Европейския валутен механизъм преди близо три години.

През първия един месец от датата на въвеждане на еврото левът и еврото ще бъдат в обръщение едновременно, като и двете валути ще бъдат със статут на законно платежно средство. След изтичането на този един месец, еврото ще остане единствената валута в страната ни.

През първите шест месеца от въвеждане на еврото обмяната на банкноти и монети от левове в евро ще става без такса в банките и "Български пощи" ЕАД, а обмяната им при БНБ ще бъде безплатна безсрочно.

В проекта на Закон за въвеждане на еврото ще бъде заложен принцип за защита на потребителите, с който се гарантира, че превалутирането на цени и други стойности от левове в евро няма да постави потребителите в по-неблагоприятно финансово положение, отколкото биха били, ако еврото не е било въведено, както и необходимите контролни и санкционни механизми, припомни Нина Стоянова.
Христо Воденов/БТА