свещ кончина почина
свещ кончина почина / ThinkStock/Getty Images
На 52-годишна възраст почина съдия Веселин Петричев, съобщиха от Висшия съдебен съвет (ВСС).

Магистратът има над 27 години юридически стаж. От 2004 г. до 2014 г. заема длъжността председател на Районен съд – Велинград. От 2014 г. до 2018 г. изпълнява функциите административен ръководител на органа, след което е преназначен на длъжност „съдия“ в същия орган. От 01.04. 2018 г. е командирован като съдия в Окръжен съд – Пазарджик.

"Висшият съдебен съвет се присъединява към скръбта на семейството и изказва своите дълбоки и искрени съболезнования!", пишат от кадровия орган.

Опелото ще се състои на 31 декември 2020 г. от 11:30 ч. в Централни гробища Велинград.