/ Община Велико Търново
Минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни, ремонтни и монтажни дейности да бъдат увеличени с 1 до 3 години. Това предвижда проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2, който Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) публикува за обществено обсъждане,съобщиха от пресцентъра на ведомството.
 
Чрез промените, ако минималният гаранционен срок за строителство на автомагистрала в момента е 5 години, с промените в наредбата се предлага той да бъде увеличен на 7 години. За изпълнен републикански път от І и ІІ клас сега срокът е 3 години, с измененията се предвижда да стане 5 години, а за ІІІ клас път от републиканската пътна мрежа (РПМ) – 4 години, като сега е 3. За реконструкция и основен ремонт на пътища от РПМ минималният гаранционен срок в момента е 2 години, а с проекта на наредба се предлага увеличаването му на 3 години.

Регионалното министерство предлага близо 6000 км платени републикански пътища

Удължаването на сроковете се отнася не само за автомагистрали, скоростни пътища и пътища І,ІІ и ІІІ клас от националната пътна мрежа. Наредбата е всеобхватна и се отнася за всякакъв вид инфраструктура - пътища и улици, за строително-ремонтни дейности по сгради и съоръжения; за вътрешни инсталации на сгради и при основен ремонт и реконструкция; за пречиствателни съоръжения и депа за твърди битови отпадъци; за преносни и разпределителни проводи (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура; за основен ремонт и реконструкция на железопътни линии, самолетни писти и прилежащите съоръжения към тях.
 
96% от територията на страната ще бъде покрита с кадастрална карта до края на годината

Завишаването на минималните гаранционни срокове цели по-стриктно изпълнение на задълженията от страна на строителите и лицата, упражняващи строителен надзор за изпълнението на строежите и за спазване на технологичните изисквания за влагането им.

Целта на предложения проект е да се подобри действащия модел на предоставяне на административни услуги както на бизнес сектора, така и гражданите.