Пирински: Гласуването на законодателните актове трябва да бъде внимателно прецизирано
Пирински: Гласуването на законодателните актове трябва да бъде внимателно прецизирано / Sofia Photo Agency, Надя Коцева

Народното събрание трябва да приема приложими нормативни актове, защото в обществото се чувства нужда от силно законодателство. Това каза председателят на парламента Георги Пирински на среща с министъра на правосъдието Меглена Тачева. Думите му са във връзка с концепцията за нов Закон за нормативните актове. В нея са предложени редица законодателни, административни и организационни мерки за подобряване на качеството и ефективността на нормативните актове.

Министърът на правосъдието Миглена Тачева посочи незадоволителното качество на законите като основен проблем с изготвянето и приемането на проекта на нормативните актове. По думите й голяма част от внасяните през последните години законопроекти не са мотивирани, има проблеми и с предварителното обществено обсъждане и систематичния подход към консултациите с обществеността.

Практиката на Върховния административен съд показва, че има и немалък брой случаи, при които подзаконовите нормативни актове се издават в противоречие със закона.

Според Тачева новият Закон за нормативни актове ще регулира обществените отношения, свързани с планирането и извършването на предварителната оценка на въздействие, както и изготвянето и приемането на нормативните актове. По думите на министъра в момента няма достатъчно качествени експерти, които да са обучени в писането на законопроекти.