"Осигурихме средства за добавката от 50 лева на пенсионерите през следващия месец". Това обяви служебният премиер Стефан Янев след заседанието на Министерския съвет.

"Министерският съвет прие постановление, с което Министерският съвет осигури 104 млн. лева за добавки към пенсиите. Още на предходното заседание обявихме, че изплащането на добавките ще продължат за мандата на служебното правителсто", коментира и социалният министър Гълбъ Донев.

"Намирането на този допълнителен ресурс е изклчително трудно. Тези средства бяха заделени от икономии от разходи, от които министерствата се лишиха в изпълнение на определени политики и програми. За месец юни добавките на всички пенсионери са осигурени и те ще бъдат изплатени с пенсиите", заключи той.