/ БГНЕС
Парламентът прие единодушно на първо и на второ четене законопроект за допълнение на Закона за радиото и телевизията, внесен от Евгени Будинов - ГЕРБ и група народни представители.

БГНЕС

С него се регламентира предоставянето на Народното събрание на сигнал от Българската национална телевизия - БНТ за пленарните заседания на парламента, които се излъчват в реално време в интернет чрез интернет страницата му.

БГНЕС

Предвижда се БНТ при условия и по ред, определени в договор, да предоставя на Народното събрание за свободно и безвъзмездно ползване сигнал за откритите заседания за излъчване на сайта на парламента.

БГНЕС

До момента разпоредбите на закона уреждаха само случаите на безвъзмездно предоставяне на програмно време от БНТ на българския парламент, но не и отношенията им относно сигнала за интернет излъчването, които имат своята регламентация в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

Служба "Военна информация" се трансформира в служба "Военно разузнаване", гласува парламентът с приети на второ четене промени в Закона за военното разузнаване.Тя ще обединява функциите на досегашната "Военна информация" и разузнавателните структури в Българската армия.

Новата структура е специална служба и е част от системата за защита на националната сигурност на страната. Службата обработва и анализира цялата информация, предоставена от разузнавателните структури в Българската армия, НАТО и ЕС, от разузнавателните органи на държавите-членки на НАТО и ЕС, и от други партньорски служби.

На първо четене: Край с фигурата на вечния длъжник

Тя е автономна при осигуряване на защитата на класифицираната информация, вътрешната сигурност и контраразузнавателното обезпечаване на оперативно-разузнавателната дейност.

За изпълнение на възложените й задачи Службата съставя и използва документи за чужда самоличност и други официални документи, необходими за прикритие на служители, които изпълняват оперативно-разузнавателна дейност вкл. отразяване на необходимите промени в електронните бази данни.

Отпадна предложението за Етичен кодекс за поведение на военнослужещите и цивилните служители, който беше гласуван на първо четене и срещу което имаше възражения на депутати.

Парламентът гласува забрана процесуалните действия да съдържат заплахи, обидни или нецензурни думи или квалификации.
В този случай те ще се смятат за нередовни.
Това решиха депутатите, които приеха на второ четене промени в Гражданския процесуален кодекс. Измененията са внесени от Крум Зарков /"БСП за България"/ и група народни представители.

Горепосочените разпоредби за процесуалните действия не се прилагат, когато използваните заплахи, обидни или нецензурни думи или квалификации се отнасят до обстоятелствата, на които се основава искането.

Промените целят ограничаването на процесуални действия, които са груби, нецензурни, заплашителни и обидни. С тях се създава правен механизъм, който да обезпечи дейността в съдебната система чрез въвеждането на забрана за употреба на процесуални действия, които не са съобразени с добрите нрави и които изразяват грубо неуважение към съдебната система, съда и страните в процеса, посочва вносителят на измененията.
БТА