/ БТА
Народните представители приеха Проект на решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за двама заместник-председатели и двама членове на Сметната палата. Това мина с гласовете на 133 народни представители.

Народните представители приеха предложенията за заместник-председатели да се правят от председателят на Сметната палата. Предложенията внасят в писмена форма от председателят на Сметната палата до Комисията по бюджет и финанси чрез председателя на Народното събрание в 3-дневен срок от решението за избор на председател на Сметната палата. Според приетите правила предложението за кандидати за заместник-председатели се прави от председателя на Сметната палата като представянето на кандидата се увеличи от 2 на 7 минути.

Всеки кандидат трябва да представи концепция за дейността на Сметната палата с оглед, длъжността за която е предложен до 10 минути, а след това има 10 минути да отговори на въпросите на депутатите.

За да бъде избран даден кандидат той трябва да получи подкрепата на повече от половината присъстващи народни представители в пленарна зала, а ако това не се случи се открива нова процедура.