Парламентът прие изменения в Закона за горите
Парламентът прие изменения в Закона за горите / cнимкa: Sofia Photo Agency

Глоба от 3 000 до 15 000 лева за неспазване на реда за промяна на предназначението на горите и земите от горския фонд предвиждат промени в Закона за горите, които парламентът прие на второ четене.

Досега глобата за подобно нарушение беше в размер от 100 до 500 лева. Мнозинството отхвърли предложението на ДСБ да се забрани замяната на земи и гори от горския фонд за целите на частни проекти и такава промяна да бъде възможна сама за обществено значими проекти, както и процедурата за изключване на гори от Фонда да става само с решение на Общинския съвет. Аргументът на управляващите е, че с предложенията на тъмносините не може да се гарантира едновременно ефективното опазване на горите и развитието на общините и частната предприемчивост.

Промените в Закона за горите предвиждат още да се създадат държавни горски стопанства, които да са самостоятелни юридически лица и да бъдат със статута на държавни предприятия, които да стопанисват държавния горски фонд и да охраняват горите и земите в него.

С измененията се създава Национален фонд „Българска гора”, който да бъде второстепенен разпоредител с бюджетни кредити.