Откриха безплатна гореща телефонна линия 116 000 за изчезнали деца
Откриха безплатна гореща телефонна линия 116 000 за изчезнали деца / снимка: sxc.hu

Официално от днес е пусната безплатна гореща телефонна линия 116 000 за изчезнали деца. Това каза днес на пресконференция Росанка Венелинова, изпълнителен директор на фондация „Център Надя”, която ще обслужва Националната линия.

Венелинова посочи, че 116 000 е телефон с висока социална значимост, който ще работи 24 часа седмично 365 дни в годината. Номерът е хармонизиран със страните от Европейския съюз, уточни тя и допълни, че фондация „Център Надя” има сключено споразумение с МВР за сътрудничество в случаите на изчезнало дете. Партньори на инициативата са още Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), Български червен кръст, Държавната агенция „Национална сигурност” и Националната комисия за борба с трафика на хора.

Росанка Венелинова подчерта, че 116 000 не е само линия за получаване на сигнали, но и за осигуряване на практическа помощ, консултации и емоционална подкрепа за деца и родители. Тя каза, че на телефон 116 000 ще се приемат сигнали за деца-бегълци (избягали от къщи или от институцията, в която са били настанени), родителски отвличания (национални и международни), криминални отвличания, непридружени деца-мигранти и изгубени деца.

Директорът на ДАЗД Калин Каменов посочи, че новата телефонна линия се появява след 2-годишни преговори и изрази убеденост, че тя ще е полезна за българските деца в риск. Каменов отбеляза, че в случаите с фатален край родителите са признали, че не са знаели към кого да се обърнат. По думите му е добре да има кампания за популяризирането на горещата телефонна линия.