Отчетоха замърсяване на въздуха в Димитровград и Гълъбово

Отчетоха замърсяване на въздуха в Димитровград и Гълъбово
Отчетоха замърсяване на въздуха в Димитровград и Гълъбово / снимка: Impact Press Group, архив

Серен диоксид над нормата е измерен вчера във въздуха на Димитровград и Гълъбово, съобщи на сайта си Изпълнителната агенция по околна среда.

В Димитровград е превишена, както средночасовата норма, така и средноденонощната норма, като стойностите са съответно 2,5 и 1,43 пъти. Причините според Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ)-Хасково са наслагване на емисии от енергиен комплекс „Марица Изток”-Стара Загора и ТЕЦ „Марица 3”АД-Димитровград.

От 14.00 до 16.00 ч. в Димитровград е регистрирано превишение на алармения праг за серен диоксид, като РИОСВ-Хасково е информирала своевременно обществеността, съобщават от ИАОС. Дадено е предписание на ТЕЦ "Марица 3" АД за предприемане на необходимите мерки за намаляване емисиите и в 17.00 ч. е регистрирана първата средночасова стойност, под алармения праг.

В Гълъбово е измерено наднормено съдържание на серен диоксид във въздуха, като има превишение само на средночасовата норма - 1,87 пъти. Според специалистите от РИОСВ-Стара Загора причините са наслагване на емисии от топлоцентралите в комплекса „Марица Изток”.

Наднормено замърсяване на въздуха с фини прахови частици е установено вчера в седем населени места. Стойностите са между 1,02 и 1,9 пъти над нормата.