/ БГНЕС
По "Оперативната програма за храни и основно материално подпомагане" (2014-2020 г. ) ще се осигурят допълнително 11 млн. лв. за подкрепа на украински граждани, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет. 

Правителството даде съгласие на управляващия орган на програмата да сключва договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер до 3,93% над определения й бюджет. По този начин програмата ще разполага с допълнителни 11 млн. лв., които ще бъдат осигурени по инициативата на Европейския съюз REACT-EU за 2022 г.

Финансовият ресурс ще се използва за действия в подкрепа на украински граждани, получили временна закрила в България.

Предвижда се до края на 2022 г. чрез структурите на Агенцията за социално подпомагане за тях да бъдат осигурени около 50 хил. ваучера за закупуване на храна и стоки от първа необходимост.

Осигуряването на допълнителни средства ще даде възможност и за удължаване на мярката за предоставяне на топъл обяд до 31 юли 2022 г. Към момента по нея 189 общини предоставят супа, основно ястие, хляб и веднъж седмично десерт на над 53 хил. души в нужда. За предоставянето на социалната услуга ще могат да кандидатстват и общини, които към момента нямат сключен договор по програмата. Очакванията са, че по този начин ще бъде осигурен топъл обяд допълнително за около 20 хил. души. Такова право ще получат и нуждаещи се от подкрепа украински граждани с право на временна закрила.