Осем цели си поставя правителството в областта на правовия ред
Осем цели си поставя правителството в областта на правовия ред / снимка: Sofia Photo Agency

За втората година от своето управление правителството си поставя осем основни цели в областта на правовия ред, борбата с престъпността и ограничаването на корупцията. Това се посочва в отчета на правителството, публикуван на интернет страницата на Министерския съвет.

Те са ускоряване на дейностите, свързани с прилагането на Механизма за сътрудничество и оценка, продължаване на реформите в съответствие със Стокхолмската програма на ЕС, изпълнение на Стратегията за продължаване на съдебната реформа, изграждане на видеоконферентни зали в три места за изтърпяване на наказания и три следствени ареста, присъединяване на страната към Шенгенското пространство, ефективно противодействие на общата престъпност, обучение на полицейските органи за извършване на разследване по НПК и приключване на административната реформа в МВР.

Сред свършеното за изминалата година правителството отчита преодоляването на недостатъчната прозрачност и безпристрастност при избора на административни ръководители в съдебната власт и преразглеждането на стандартите за професионализъм и прозрачност в съдебната система.

В сектора за сигурност се отчита премахването на дублиращи се функции на МВР и ДАНС, както и възстановяването на закритата Главна дирекция за борба с организираната престъпност.

С последните промени в НПК е бил разширен кръга на полицейските служители с правомощия да извършват следствени действия. В разследването вече се ангажират много по-голям брой служители, което ще разтовари досегашните разследващи полицаи, ще съкрати времето за работа по досъдебните производства и ще повиши качеството на събирания доказателствен материал, добавят от МС.

За първи път в българската история е бил регламентиран реален парламентарен контрол върху специалните разузнавателни средства, се посочва в отчета.