Опашка пред Българската народна банка за възпоменателна монета „Голям гмурец”.  Тя е от серията „Природно разнообразие в Република България”. Цената е 108 лв., а номиналът 10 лв, съобщи NOVA.

Още от сутринта в понеделник пред вратите на централната банка имаше желаещи, които искат да се сдобият с монетата, която е с тираж от 5 000 бройки. Художественият проект е на Иван Тодоров и Тодор Тодоров.

От 19 септември 2022 г. Българската народна банка пуска в обращение сребърна възпоменателна монета на тема „Голям гмурец“ от серията „Природно разнообразие в Република България“.

Монетата ще се продава в Българската народна банка – на две каси на пл. „Княз Александър I“ № 1 и четири каси в Касов център на БНБ на ул. „Михаил Тенев“ № 10, както и в офиси и клонове на Банка ДСК АД, Първа инвестиционна банка АД, Кей Би Си Банк България ЕАД, Тексим Банк АД и Централна кооперативна банка АД.

Обявиха размера на фискалния резерв

В периода от 19 до 21 септември 2022 г. включително всеки клиент (физическо или юридическо лице) ще може да закупи от Българската народна банка по 1 монета, независимо дали закупува от свое име и за своя сметка или от името и за сметка на друго лице, съгласно представено нотариално заверено изрично пълномощно за закупуването на конкретната възпоменателна монета.

След този период възпоменателната монета „Голям гмурец“ ще се продава без ограничения. Лицата, които закупуват възпоменателни монети, следва да са пълнолетни, т.е. да имат навършени 18 години.