Около 500 наши експерти обучени по проект Свободно движение на хора
Около 500 наши експерти обучени по проект Свободно движение на хора / снимка: Sofia Photo Agency
Около 500 експерта са обучени от българска страна по време на европейски туининг проект за взаимно признаване на дипломи и свободното движение на работници в рамките на Европейския съюз. Програмата е струвала 1,5 млн. евро, предоставени по линия на програма ФАР, като 150 000 евро са от българско съфинансиране. Това стана ясно на заключителната конференция на тема “Изпълнение на ангажиментите на Република България в областта на свободното движение на хора”.

В изпълнение на туининг проекта е постигнато хармонизиране на българското законодателство за свободното придвижване на работна ръка по отношение на редица професии с европейските закони в тази област. С тези думи заместник-министърът на труда и социалната политика Димитър Димитров откри заключителната конференция на проекта за взаимно признаване на дипломи и свободното движение на хора в Европа.

„Българското законодателство беше адаптирано по отношение на взаимното признаване на квалификация на архитекти, инженери, адвокати, медицински и парамедицински професии, бяха формулирани препоръки за съблюдаване на европейското законодателство и стандарти”, обясни Димитров.

Проектът е продължил 20 месеца, като по време на изпълнението му са участвали експерти от Федералното министерство на икономиката на Германия, експерти и служители на Министерството на труда и социалната политика, Министерството на здравеопазването, Министерството на образованието и науката, Агенция по заетостта, Националната здраво-осигурителна каса и др.

Трите компонента на проекта са били свързани с взаимното признаване на дипломи и квалификации, свободното движение на работници в ЕС и координиране на системите за социална сигурност. Конкретните резултати от всички компоненти на проекта са задоволителни, стана ясно от представителите на германските ведомства Михаел Елцер и д-р Инге Тошев – федерален министър на икономиката.