Съдът пренасрочи заседанието за 7 октомври и поради големия обществен интерес
Върховният касационен съд /ВКС/изтегли с две седмици по-рано делото на Полфрийман, насрочено за 23 октомври. Сега то ще се гледа на 7 октомври от 9.00 сутринта. Австралиецът бе осъден на 20 години зад решетките заради убийството на студента Андрей Монов и освободен от съдебен състав, начело с шефа на САС Калин Калпакчиев близо седем години условно предсрочно.

От аргументите на ВКС, който се зае да преразглежда делото след апела на прокуратурата, се подразбира, че изтеглянето на датата две седмици по-рано е в името на това освободеният убиец повече да не бъде държан в мигрантския център в Бусманци.

Само преди ден пък стана ясно, че пуснатият на свобода Джок Полфрийман иска да отпадне една от забраните да напуска страната, която е издадена от българската държава.

Ден след изявеното му желание ВКС реагира, а заместничката на Лозан Панов и ръководителка на наказателната колегия във ВКС - Галина Захарова, пренасочва датите.  В разпореждането й се посочва, че изтеглянето на делото с по-ранна дата е заради големия обществен интерес и заради информациите, че убиецът на Монов в момента се задържа незаконно.

„Заради изключителния обществен отзвук на делото, както и с оглед разпространената в общественото пространство информация, че условно предсрочно освободеният Джок Полфрийман е лишен от право на свободно придвижване във връзка с предстоящото произнасяне на ВКС, намирам, че следва да се осигури възможност за провеждане на касационното производство в кратки срокове, като делото бъде пренасрочено за по-ранна дата – 07.10.2019 г. от 9.00 ч. Посочената дата на заседанието е определена след съгласуване и преценка на състава, ангажиран за разглеждане и решаване на делото, съобразена е със служебната ангажираност на съдиите, като осигурява и достатъчен период от време за подготовка на страните“.

Разпоредено е незабавно да се уведомят страните: Върховната касационна прокуратура, Джок Полфрийман и неговият защитник адв. Ангелов. „Препис от разпореждането да се изпрати ведно със съобщението за датата и часа на заседанието на началника на Дирекция „Миграция“ за незабавно връчване на осъдения Джок Полфрийман и осигуряването му в съдебно заседание. Уведомлението и копие от разпореждането да се изпратят на Дирекция „Миграция“ и по факс по реда на чл. 178, ал. 8 от НПК, тъй като случаят е бърз. Осъденият да бъде уведомен и чрез неговия защитник адв. Ангелов, ако последният се съгласи да приеме книжата“ – пише още в разпореждането на ВКС.
БГНЕС