/ iStock/Getty Images
Общият индекс на цените на производител намалява с 6.2% през октомври 2022 г. спрямо предходния месец. Значително намаление е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 15.3%, и в добивната промишленост - с 3.9%, докато в преработващата промишленост е отчетено увеличение с 0.9%. Това сочат данните на Националния статистически институт (НСИ).

Повишение на цените на производител в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 5.7%, производството на облекло, обработката на кожи; производството на изделия от обработени кожи без косъм - с по 1.2%, производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 0.9%. По-ниски цени са отчетени при: производството на основни метали - с 3.9%, производството на изделия от каучук и пластмаси - с 0.3%.

Общият индекс на цените на производител нараства с 41.7% през октомври 2022 г. в сравнение със същия месец на 2021 година. Ръст на цените е отчетен при: производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 97.8%, преработващата промишленост - с 20.8%, и в добивната промишленост - с 4.2%.

НСИ данни
НСИ

В преработващата промишленост значително повишение на цените е отчетено при: производството на химични продукти - с 39.2%, производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 31.2%, производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 29.0%, производството на хранителни продукти - с 28.7%. Намаление е отчетено при производството на основни метали с 1.5%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар намалява с 8.8% през октомври 2022 г. спрямо предходния месец. Понижение е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 16.0%, и в добивната промишленост - с 1.2%, а в преработващата промишленост е отчетено повишение с 1.0%.

Повишение на цените на производител в преработващата промишленост се наблюдава при обработката на кожи; производство на изделия от обработени кожи без косъм - с 4.7%, и при производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 2.7%. По-ниски цени са отчетени при: производството на основни метали, производството на химични продукти - с по 0.8%, производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 0.2%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар нараства с 55.4% през октомври 2022 г. в сравнение със същия месец на 2021 година. Ръст на цените е регистриран при: производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 94.1%, преработващата промишленост - с 28.9%, и добивната промишленост - с 9.2%.

Спрямо октомври 2021 г. съществено увеличение на цените в преработващата промишленост е отчетено при: производството на химични продукти - с 52.3%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 46.0%, производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 37.3%, производството на хранителни продукти - с 30.0%.

Индексът на цените на производител на международния пазар намалява с 0.2% през октомври 2022 г. спрямо предходния месец, а спрямо съответния месец на 2021 г. нараства с 19.6%.
 
НСИ