Според някои експерти цената на горивата тръгна нагоре заради COVID-19
Според някои експерти цената на горивата тръгна нагоре заради COVID-19 / iStock/Getty Images
През септември 2022 г. спрямо предходния месец при производството на енергийните продукти се наблюдава нарастване единствено при твърдите горива - със 17.4%, а най-голямо намаление е регистрирано при безоловния бензин - с 37.9%, сочат данните на Националната статистика.

През септември 2022 г. спрямо предходния месец при доставките на енергийни продукти се наблюдава най-голямо нарастване при твърдите горива - със 17.1%, а най-голям спад е регистриран при дизеловото гориво - със 17.4%.

НСИ с данни за броя на жените, преживели физическо или сексуално насилие у нас

През септември 2022 г. спрямо август 2022 г. нараства производството на твърди горива - със 17.4% до 2 883 хил. т.

Намалява производството на: безоловен бензин - с 37.9% до 100 хил. т; пропан-бутанови смеси - с 27.3% до 8 хил. т; дизелово гориво - с 14.5% до 278 хил. т; електрическа енергия - с 10.1% до 3 708 ГВтч.

Производството на природен газ остава без изменение.

През септември 2022 г. спрямо същия месец на предходната година нараства производството на: дизелово гориво - с 31.8%; твърди горива - с 1.3%.
Намалява производството на: природен газ - с 50.0%; пропан-бутанови смеси - с 11.1%; електрическа енергия - със 7.5%; безоловен бензин - с 6.5%.
Доставки на енергийни продукти: През септември 2022 г. спрямо август 2022 г. нарастват доставките на: твърди горива - със 17.1% до 2 863 хил. т; безоловен бензин - с 13.0% до 52 хил. т; природен газ - с 2.2% до 139 млн. куб. м.

Намаляват доставките на: дизелово гориво - със 17.4% до 200 хил. т; електрическа енергия - с 9.2% до 2 336 ГВтч; пропан-бутанови смеси - с 6.7% до 42 хил. т.
През септември 2022 г. спрямо същия месец на предходната година нарастват доставките на: пропан-бутанови смеси - с 20.0%; безоловен бензин - с 13.0%.
Намаляват доставките на: природен газ - с 32.5%; дизелово гориво - с 8.7%; електрическа енергия - с 2.5%; твърди горива - с 1.7%.