Народните представители ще гласуват на първо четене законопроекти за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, предстои и първо четене на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Народните представители ще гласуват и Проект на решение за създаване на Временна комисия за защита на правата на психичноболните пациенти и изготвяне на законодателни промени, които да ги гарантират.

Депутатите ще проведат и второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на растенията, както и първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за счетоводството
БГНЕС