НС променя Кодекса за социално осигуряване
НС променя Кодекса за социално осигуряване / netinfo

Народното събрание ще започне работата си с обсъждането на законопроекта за мерките по прилагане на регламент на Съвета на ЕО относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание и изтезания.

В проектопрограмата на НС, предложена от Коалиция за България, е предвидено още да бъдат обсъдени на първо четене промените в закона за Националния център за аграрни науки, както и четири законопроекта за промени в Кодекса за социално осигуряване.

В седмичната програма на НС са включени още и промени в състава на постоянните парламентарни комисии. Очаква се до края на седмицата да бъде създадена и временната парламентарна анкетна комисия по случая Куйович, която ще се сформира на пропорционален принцип и ще има едномесечен срок на действие.