Новият закон за гробищата - пълен с пропуски
Новият закон за гробищата - пълен с пропуски / снимка: Sofia Photo Agency, архив
Новият закон за гробищата - пълен с пропуски
55157
Новият закон за гробищата - пълен с пропуски
  • Новият закон за гробищата - пълен с пропуски

Новият закон за гробищата, погребалната и траурно-обредната дейност е написан некомпетентно и е пълен с пропуски. Около това мнение се обединиха представители на различни браншови организации по време на кръгла маса, организирана от Парламентарната комисия по култура и гражданско общество. Основният въпрос, който организациите поставиха, е какво се случва с частните гробища и дали новият закон ще даде зелена светлина за тяхното съществуване.

Кръглата маса започна с изказвания на представители на Министерство на културата, които изразиха подкрепа и одобрение към новия закон. Заместник-кметът на София по култура Тодор Чобанов обясни, че новият закон е крайно необходим и малко закъснял. Според него дори е необходимо гробищните паркове да се включат в зелените системи на градовете.

Цветана Гочева от Българската асоциация за погребална култура обаче определи закона като текст, написан от хора, без каквито и да е познания в материята. „Не е изненада, че текстът се нуждае от корекции, от допълване, от доработки, от редакции. Важното е, че най-после се започна”, коментира тя.

„Вече няколко пъти се правят опити да се осигури нормативна патерица на частното гробище в Бояна. Бабуваха му много, но то и досега е с неясен правен статут”, заяви Гочева в коментар за частните гробища.

Проектът гласи още, че се забранява погребални услуги да се представят от лечебни и социални заведения, вероизповедания, както и от лица, наети на работа в такива места. Текст, който също беше оспорен от присъстващите на кръглата маса.