/ iStock/Getty Images
Подобряването на нормативните изисквания за достъпна среда се налага заради приемането на новия Закон за хората с увреждания
Готов е проектът на нова Наредба за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Подобряването на нормативните изисквания за достъпна среда се налага заради приемането на новия Закон за хората с увреждания, както и да бъде отговорено на изискванията на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.

Ремонтират сградите, в които ще се помещават новите социални услуги на общината

Новата Наредба определя правилата за достъпност, които трябва да бъдат спазени при изработване и изменение на подробните устройствени планове. На оценка по Наредбата подлежат и инвестиционните проекти на строежите. Съществуващите сгради и съоръжения за обществено обслужване ще бъдат приведени в съответствие с изискванията за достъпност при извършване на техни основни обновявания, ремонти и преустройства. Целта е да има достъпна архитектурна среда за цялото население, като се отчитат и специфичните нужди на хората с намалена подвижност, в т.ч. на хората с увреждания.

В Наредбата са уточнени елементите на достъпната среда и това са пешеходните пространства и пешеходните пътеки, местата за паркиране, спирки на превозни средства, елементи за преодоляване на различни нива, елементи на обзавеждането на достъпната среда и информационно-указателните табели.

Всички те трябва да бъдат проектирани и изпълнени, така че да имат универсален дизайн, да са лесни за разбиране, опасните зони да се минимизират и средата да дава ясна осезаема информация на ползващите я хора, независимо от околните условия или сензорните им затруднения. 

Започва националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност

Например: въвежда се изискването в пешеходните пространства да има достъпни места за сядане (пейки) и се определя точния им размер, както и разстоянието между тях, а до всяко достъпно място за сядане се предвижда място за инвалидна количка. В парковете трябва да има най-малко по едно такова място за сядане на всяка алея, както и най-малко по едно място за сядане до чешма, фонтан и площадка за игра.

Пълният текст на проекта на Наредбата може да бъде намерен на интернет страницата на МРРБ.