/ iStock/Getty Images
С решение на Министерския съвет в Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) се създава национален компетентен орган по мрежова и информационна сигурност за сектор „Доставка и снабдяване с питейна вода“.

За тази цел бяха приети изменение и допълнение на Устройствения правилник на министерството. С него се цели обезпечаване на отговорностите за определяне на административните органи, към които се създават национални компетентни органи по мрежова и информационна сигурност, и за приемане на Методика за определяне на оператори на съществени услуги в съответствие с изискванията на Закона за киберсигурност.

Защо в Първомайско живеят без нормална питейна вода две години?


С оглед изпълнение на новите функции и отговорности се разширяват функциите на дирекция „Информационно обслужване и системи за сигурност“ в МРРБ. Тя ще изпълнява функциите на национален компетентен орган по мрежова и информационна сигурност за сектор „Доставка и снабдяване с питейна вода“ и на секторен екип за реагиране при инциденти с компютърната сигурност за сектора.

Експертите ще извършват дейности по проектиране, разработване, внедряване и експлоатация на системи за сигурност от компетентността на министъра на регионалното развитие и благоустройството.
БГНЕС