/ iStock
Националният осигурителен институт обявя, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец февруари 2023 г. е 1380,99 лв.

Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.03.2022 г. до 28.02.2023 г. е 1330,91 лв.

Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец март 2023 г., съгласно чл.70, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.