/ пресцентър, Министерски съвет
Заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика и председател на Съвета по киберсигурност Марияна Николова посети главната централа на Световния икономическия форум в Женева, Швейцария.

Tя се срещна с Мартина Ларкин, ръководител за Европа и Евразия и член на изпълнителния комитет и Найя Бармпалиу, ръководител на инициативите за обществена политика към Центъра за киберсигурност на Световния икономическия форум.

Марияна Николова
пресцентър, Министерски съвет

Основна тема на разговорите беше дигитализацията на административната система и киберсигурността. Вицепремиерът Николова подчерта, че за България е важно да бъде на световната карта на киберсигурността. Бяха обсъдени възможностите, които технологиите осигуряват на гражданите като улесняват тяхното взаимодействие с държавните институции и доставчиците на обществени услуги.

„Конструктивното сътрудничество между частния и държавния сектор е определящо в противодействието на киберпрестъпленията в национален и глобален мащаб“, заяви вицепремиерът Николова.

Марияна Николова
пресцентър, Министерски съвет

Българският заместник министър-председател се срещна и с посланик Кристиян Дюси, директор на Женевския център по политика за сигурност. Те коментираха предизвикателствата, произтичащи от цифровата трансформация, която е изключително важна за бизнеса, държавното управление и живота на гражданите. Вицепремиерът Николова изтъкна, че превенцията и прилагането на добри политики е от особено важно значение за националната сигурност. Двамата се обединиха около идеята за засилване на взаимодействието по обмяна на опит и добри практики в сферата на киберсигурността.