Не са отчетени повишени стойности на замърсяване от „Полимери в Девня
Не са отчетени повишени стойности на замърсяване от „Полимери в Девня / снимка: Община Девня

Към момента не са отчетени повишени стойности на показатели, отчитащи замърсяване на околната среда от завода "Полимери" в Девня. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на околната среда и водите.

Експерти от РИОСВ-Варна са участвали на 7 януари в заседание на Щаба за изпълнение на Плана за защита при бедствия и аварии под председателството на кмета на община Девня. На срещата са разгледани въпроси, свързани с взетите до момента мерки по изпълнение на плана за действие за съхраняваните на територията на "Полимери" АД продукти, отпадъци и на наличните химични вещества и смеси.

РИОСВ-Варна е предприела до момента действия във връзка с констатирани неизпълнения на предписани превантивни мерки за предотвратяване и отстраняване на екологични щети от "Полимери".

Наложена е имуществена санкция в размер на 5 732 960 лв. за неизпълнение на заповед за осигуряване на екологосъобразно третиране чрез крайно оползотворяване или обезвреждане на отпадък. Съставен е акт за административно нарушение за неизпълнение на предписание за извеждане на наличното количество от дихлоретан, намиращо се в инсталацията и съхранението му в надежден съд. РИОСВ-Варна е в процедура по налагане на имуществена санкция на "Полимери Инвест" АД, Девня, в размер на 15 000 лева.

Предстои сезиране на Районната прокуратура - Девня, за намиращите се на площадката хлорфлуорвъглеводороди /фреон 12/ и азбест.

От МОСВ припомнят, че заповедта на кмета на Девня за частично бедствено положение, което влиза в сила от днес, е за предприемане на необходимите действия по предотвратяване на аварийна ситуация и осигуряване на безопасността на работещите на територията на предприятието и живеещите в региона. РИОСВ-Варна ще окаже съдействие за осъществяване на емисионен контрол по компоненти при евентуално възникване на аварийна ситуация и на необходимите мерки за предотвратяване и отстраняване на последиците от нея. Инспекцията ще съдейства и при класификацията на негодните за употреба химически вещества и смеси, намиращи се на площадката на "Полимери" АД и предназначени за лабораторни цели, както и за указания за реда за последващото им третиране.