Настояват за спиране на оловния комбинат в Кърджали, ако трови въздуха
Настояват за спиране на оловния комбинат в Кърджали, ако трови въздуха / снимка: БГНЕС, архив

Считано от 1 септември 2010 г., при регистриране на повече от две превишения на средночасовите норми за серен диоксид в атмосферния въздух на Кърджали в рамките на един месец, Оловно-цинковия комбинат трябва да предприеме всички необходими действия, включително и да спре инсталацията до привеждането й в съответствие с издаденото комплексно разрешително. Това предупреждава зам.-министърът на околната среда и водите Евдокия Манева в писмо до областния управител Иванка Таушанова, изпълнителния директор на дружеството Славея Стоянова и директора на РИОСВ-Хасково Димитър Илиев.

Писмото е в отговор на изразено от Таушанова безпокойство за влошеното качество на въздуха в Кърджали, вследствие дейността на Оловно-цинковия комбинат. Тя информира МОСВ за многобройните сигнали на граждани срещу наднормените концентрации на серен диоксид. Само за първите шест месеца на 2010-а са регистрирани 22 превишения на средночасовата норма при допустими 24 пъти в рамките на една календарна година. По данни на РИОСВ, резултатите от емисионния контрол показват, че не са спазени нормите за допустими емисии на серен диоксид, олово и арсен плюс кадмий в отпадъчните газове от инсталацията за производство на олово, определени в комплексното разрешително на ОЦК.

В писмото си областният управител настоява Министерството на околната среда и водите да изиска от предприятието да спазва условията на комплексното разрешително и да не допуска нови замърсявания. В отговора си заместник-министър Манева е категорична, че наднормените нива на серния диоксид представляват сериозна заплаха за здравето на хората и за околната среда и могат да предизвикат процедура срещу България от страна на Европейската комисия. ОЦК трябва да вземе спешни мерки и да се съобрази с разпоредбите на Закона за чистотата на атмосферния въздух.

Новини от Кърджали