/ iStock/Getty Images
Все повече европейски държави използват онлайн платформата за данъчна грамотност TAXEDU, която има за цел да даде знания на младите за данъците, съобщава Националната агенция за приходите.

Порталът, направен по инициатива на Европейския парламент, съдържа игри, материали за електронно обучение и микромодули, представящи информацията по забавен и привлекателен начин.

Съдържанието на материала е налично на всички официални езици на ЕС, включително и на български. На интернет страницата https://europa.eu/taxedu са достъпни и готови планове за уроци за учители.