В същото време ССЗБ иска спешна среща със заместник – министър председателят по еврофондовете и министър на финансите Асен Василев
Ръководството на Синдикат на служителите в затворите в България /ССЗБ/ със свое писмо от днес, поиска от Министъра на правосъдието да предостави на синдиката звуковия файл от срещата със синдикалните организации, която Министерството на правосъдието инициира на 3-ти юни 2022г. или лично, с предоставяне на информацията до българските медии, да разкрие съдържанието на разговора от консултациите.

"Повод за това наше искане е пълното разминаване на публикуваното от пресцентъра съобщение на сайта на МП, внушаващо постигнати споразумения, целящо да заблуди обществото с ad hoc цитирани приоритети на организацията, като демонстрация на визия и активност на Министерството на правосъдието, и още по-смущаващите и недопустими опити за прехвърляне на отговорност към представителите на синдиката, a с това придаване на комбинирана тежест за неоправданото бездействие на МП, съобразно поети ангажименти и законоустановените правомощия и отговорност на ръководството на министерството", съобщават от синдиката.

Служителите в затворите протестират символично за пореден ден

То е мотивирано от убеждението, че тази информация е свързана с обществения живот в Република България и ще даде възможност на обществото и нашите членове да си съставят собствено мнение относно дейността, становищата, направеното или неизпълнено на задължени по закон субекти осъществяващи представителство на институцията, организиране, ръководство и контрол върху дейността на ГД „Изпълнение на наказанията“ и ГД „Охрана“, в условията на поддържано твърдение на правителството на Република България за необходимост от реформи в Сектор „Сигурност“ и организирани протести, изразяващи мнението на професионалните общности в сектора по темата.

В същото време УС на Синдикат на служителите в затворите в България изпрати и писмо с искане за спешна среща със заместник – министър председателят по еврофондовете и министър на финансите Асен Василев ведно със свое становище относно предложения за дискусия и консултации за реформи в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и Главна дирекция „Охрана“.

Служители в затворите готвят протест

С писмото искаме да напомним на министъра на финансите за поетите от него ясни ангажименти, на проведените две срещи със Синдиката на служителите в затворите в България и Синдикалната федерация на служителите в МВР през месец април, във връзка с широко предявените искания за реформи в Сектор „Сигурност“.