Все още не е ясна причината за безводието
99 720 литра бутилирана питейна вода е осигурена за населението на Община Своге. Това каза началникът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ главен комисар Николай Николов на брифинг в МС. 12 000 души са засегнати от липсата на вода, но според комисар Николов засегнатите са повече, защото през лятото населението се увеличава.

Министерският съвет прие Решение за освобождаване с възстановяване и предоставяне на освободени държавни резерви от бутилирана вода за питейни нужди по искане на кмета на Община Своге за преодоляване на последиците от обявено бедствено положение на територията на общината.

Безвъзмездното предоставяне на количествата питейна вода ще способства за преодоляване на последиците от бедственото положение, обявено вследствие спиране на карстов приток на р. Искрецка, явяващ се основен захранващ водопровод на най-големите села в Община Своге - Искрец, Свидня, Церово и целия град Своге.

На 15 места в Своге се раздава вода, добави Николов. Това са незабавните мерки, които са предприети. За възстановяването на водохващането в Искрец се работи активно.

Заради спирането на водата: Бедствено положение в Община Своге

Няколко рибарници са пострадали от липсата на вода. Около 40 тона риба трябва да бъде унищожена. С тази задача се е заело Министерството на земеделието и БАБХ.

Все още не е ясна причината за безводието, стана ясно от брифинга. "Под върха Петрохан има голямо водохващане, което отиваше към езерото Петрохан за осигуряване на питейна вода на Община Берковица. Тази т.нар. изчезнала река Студена, не е напълно изчезнала, но е с много малък дебит. Реката свършва в нищото, потъва в земята и след няколко десетки километра излиза в Искрец. Това не се случва за първи път. В края на 70-те години е имало подобен случай. Според очевидци за 72 часа водата се е възстановила. За съжаление, към момента водата все още не се е възстановила. Затова увеличихме прихода към река Студена с между 30-40 литра в секунда. Пренасочват се всички водни количества към водохващането в Искрец", обясни комисар Николов.