Бедствено положение е обявено в община Своге от 21:30 часа на 15 август, след заседание на Кризисния щаб по бедствия и аварии, съобщиха от Общината.

Въвеждането на бедственото положение се налага поради внезапното спиране на притока на вода в река Искрецка, което води до спиране и на водоснабдяването в селата Искрец и Свидня, град Своге и части от село Церово.

Кризисният щаб набелязва и няколко мерки за справяне с кризата. Сред тях са осигуряване на водоноски с питейна вода за населените места, както и изготвяне на график и определяне на места за разполагане на водоноските. 

По спешност ще бъдат извършени хидрогеоложки проучвания за изграждане на сондажи в Своге и засегнатите села.  Кризисният щаб обсъжда и изграждане на аварийни връзки от съществуващи водоизточници за алтернативно водоснабдяване.

Кметовете на засегнатите села ще създадат временни щабове и ще организират снабдяването с вода на населението, като докладват обстановката на оперативните дежурни на община Своге. 

Министерският съвет, Министерството на околната среда и водите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Междуведомствената комисия по бедствия и аварии, и областният управител ще бъдат уведомени за бедственото положение. За противопожарно водоснабдяване ще се подсигурят подстъпи към река Искър. 
БТА