/ iStock/Getty Images
Семействата на 37 847 първокласници и 28 889 осмокласници вече са одобрени да получат еднократна помощ от 300 лева за началото на новата учебна година. Това съобщават от пресцентъра на Агенцията за социално подпомагане /АСП/.

Към 15 септември дирекциите "Социално подпомагане" /ДСП/ в цялата страна са издали 65 377 заповеди за отпускане на средствата за ученици, записани в първи и осми клас в държавно или общинско училище. Кандидатстването за помощта продължава до 15 октомври.

Защо учениците са податливи към инфекции и каква е превенцията

Финансовата подкрепа се отпуска независимо от дохода на семейството и е за покриване на част от разходите в началото на учебната година, при положение, че детето живее постоянно в страната и не е настанено за отглеждане извън семейството. Помощта се предоставя и за ученици, настанени в семейства на роднини и близки и в приемни семейства, както и на настойник/попечител.

Здравей, училище: Първият звънец би 2357 пъти у нас (СНИМКИ)

Помощта се изплаща на два транша - петдесет на сто след влизането в сила на заповедта за отпускането й, а остатъкът - в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да посещава училище. Средствата се връщат, ако ученикът не постъпи в училище, не продължи обучението си през втория учебен срок или има пет отсъствия за един месец без уважителни здравословни причини за това.

Анкета на DarikNews.bg: Двойно повече родители избраха присъствено обучение

Средствата се отпускат въз основа на заявление-декларация, подадено в ДСП по настоящ адрес на правоимащите. Документите могат да се подадат лично, чрез лицензиран пощенски оператор, по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване с квалифициран електронен подпис или с Персонален идентификационен код на НОИ, както и чрез електронната поща на ДСП по настоящ адрес.