храна бедност кухня
храна бедност кухня / ThinkStock/Getty Images
Повече от 600 хиляди нуждаещи се ще бъдат подкрепени по Програма за храни и основно материално подпомагане за периода 2021 - 2027 г., съобщиха Министерството на труда и социалната политика.

Програмата е насочена към преодоляване на материалните лишения, бедността и социалната изолация сред най-уязвимите групи в обществото. Според разчетите най-малко веднъж годишно пакети с основни хранителни продукти и хигиенни материали ще получават повече от 530 хиляди души с ниски доходи и в затруднена ситуация - хора с увреждания, възрастни, многодетни семейства, представители на малцинствени групи и др.

Омбудсманът алармира: 803 000 души у нас получават пенсии под линията на бедността

Програмата предвижда подкрепа и за деца от бедни и уязвими семейства. За повече от 10 хиляди новородени ще бъде осигурено материално подпомагане с най-необходимите бебешки продукти. Помощта е предназначена за деца от семейства с ниски доходи, деца в риск, както и за деца, настанени в приемни семейства, потребители на социални услуги, деца на майки, жертви на насилие и други.

За повече от 10 хиляди деца до 3-годишна възраст ще бъде осигурена пълноценна храна, а в допълнение за семействата им ще бъдат търсени устойчиви решения, за да се ограничи предаването на бедността между поколенията.

Над 50 хиляди лица, които поради бедност и изолация не могат сами да осигуряват прехраната си, ще получават целогодишно топъл обяд.

Повече хора ще имат достъп до социални помощи

Общият бюджет на Програмата за храни и основно материално подпомагане за периода 2021 - 2027 г. е 411 702 215 лв. Финансирането се осигурява от Европейски социален фонд + и националния бюджет.
БТА